Plan szkoleniowy na rok 2022 został zrealizowany! Był to okres pełen pracy, w efekcie której udało nam się stworzyć wiele inspirujących i ciekawych szkoleń.

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Wraz z końcem roku 2022 po 4 latach intensywnej nauki uczestnicy 21 edycji Szkoły Psychoterapii CTPB zrealizowali pełen program szkolenia! W grudniu odbył się egzamin końcowy, którego zaliczenie umożliwia uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom ukończenia szkolenia, jesteśmy pod wrażeniem Państwa wysiłku i ogromu starań, który włożyliście w swój rozwój!

To był również już 4 rok, kiedy program Szkoły Psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnej poszerzony został o elementy z obszaru nurtu terapii 3 fali. Otrzymujemy liczne informacje zwrotne, które sugerują, że bardzo Państwa interesuje terapia schematów, stąd staramy się dostosować program do Państwa potrzeb.

W roku 2022 realizowany był program pozostałych edycji w toku. Rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia edycji 26 treningami interpersonalnymi oraz intrapsychicznym. Otworzyliśmy również rekrutację do kolejnej 27 edycji Szkoły Psychoterapii CTPB, która rozpocznie się na jesień 2023 roku! Więcej informacji!

Szkolenia Roczne

W tym okresie szkolenia ukończyli uczestnicy

  • 13 edycji Szkolenia Rocznego z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych
  • 7, 8 oraz 9 edycji Szkolenia Rocznego z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży!

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział i poświęcenie w zrealizowanie programu.

Szkoła Terapii Schematów

Podczas ostatnich miesięcy gościliśmy w naszym Centrum zagranicznych gości, którzy prowadzili zajęcia z zakresu terapii schematów.

Wspólnie z dr Johnem Louisem i Wydawnictwem GWP zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce szkolenie z treningu rodzicielskiego w terapii schematów (GEP – Good Enough Parenting).

Dr Remco van der Wijngaart współprowadził zajęcia realizowane w ramach 8 już edycji Szkoły Terapii Schematów. Osoby, które ukończyły te szkolenie i spełniają kryteria mogą kontynuować swój rozwój w celu uzyskania certyfikatu terapeuty schematów akredytowany przez International Society of Schema Therapy (ISST).

Mini Warsztaty Online

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w 2022 r. w końcu udało nam się podzielić się z Państwem naszym nowym projektem – Mini Warsztatów Online! Od maja zorganizowane zostało już 10 krótkich warsztatów w formie online. Bardzo nas cieszy, że odebraliście Państwo ten format tak entuzjastycznie i licznie zapisujecie się do udziału w warsztatach.

Podsumowując…

W ramach podsumowania, policzyliśmy, że w 2022 r. zorganizowaliśmy ponad 100 zajęć warsztatowych oraz podobną ilość zajęć superwizyjnych! Chcielibyśmy z całego serca ponownie podziękować wszystkim uczestnikom oraz wszystkim członkom Zespołu CTPB, a w szczególności wszystkim dydaktykom, wykładowcom, superwizorom oraz całej rzeszy osób, które współpracowały przy organizacji szkoleń!