Szkoła Terapii Schematów Dzieci i Młodzieży

Szkoła Terapii Schematów Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informujemy, że Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przygotowało Szkołę Terapii Schematów, które otwiera możliwość rozpoczęcia treningu zawodowego, prowadzącego do ubiegania się o Certyfikat Terapii Schematów w International Society of Schema Therapy (ISST) http://www.schematherapysociety.org/

Terapia Schematów Dzieci i Młodzieży

Od 2012 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Terapii Schematów, który w swojej pracy terapeutycznej
i edukacyjnej rozwinął i poszerzył klasyczną TS Jeffrey’a Young’a o elementy pracy z dziećmi i młodzieżą, tworząc niezwykle użyteczny i innowacyjny warsztat dla psychoterapeutów pracujących z tą grupą wiekową.

 

Jest autorem książki dotyczącej terapii dzieci i młodzieży, którą można znaleźć tutaj.

 

Christof Loose jest również autorem metody terapeutycznej wykorzystującej pacynki do pracy ze schematami dzieci i młodzieży, wspólnie z CTPB został stworzony cykl filmów przybliżających tą metodę. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami: Film 1 Film 2 Film 3

Od 2013 r. certyfikowana trenerka i superwizorka Terapii Schematów, specjalizująca się w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Autorka programów dedykowanych działaniom prewencyjnym przeciw uzależnieniom, przemocy oraz zaniedbaniu dzieci i dorosłych oraz programów pracy dla ponadprzeciętnie inteligentnych dzieci i dorosłych.

Pracuje indywidualnie oraz prowadzi grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (również dla rodziców dzieci z ADHD),prowadzi zajęcia z rozwoju osobistego i doradztwa zawodowego. Jest autorką licznych publikacji i badań opisujących nurty psychoterapeutyczne związane z Terapią Schematów.

Szkolenie składające się z trzech zajęć wykładowo – warsztatowych  jest realizowane według akredytowanego przez ISST programu szkoleniowego,umożliwiającego zdobycie punktów do Certyfikatu psychoterapeuty par ISST. Szczegóły na temat procesu certyfikacji link

Daty spotkań:

 • 29-30.05.2021 – Christof Loose
 • 2-4.07.2021 – Christof Loose
 • 22-24.10.2021 – Maria Galimzyanova
 • 19-21.11.2021 – Maria Galimzyanova

Cena:

 • Koszt całego szkolenia wynosi 7300 zł. w tym:
  • 3650 zł należy wpłacić do 15.03.20201
  • 3650 zł należy wpłacić do 30.01.2021
  • Uwaga! Możliwe jest uczestnictwo wyłącznie w całym cyklu szkolenioweym
  • W przypadku rezygnacji po 15.03.2021 zwracana jest połowa wpłaconej kwoty, rezygnacje na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć będą bezzwrotne.
  • Szkolenie ma limitowaną ilość miejsc: 20

 

 • Numer konta: PKO BP SA 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425.
 • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko TSDiM
 • Additional information for international payments BPKOPLPW  98 1020 1156 0000 7702 0010 7425.

Terapia schematów odnosząc się do modeli schematów, trybów oraz podstawowych potrzeb pacjenta, kształtowanych w cyklu rozwoju człowieka, stała się szczególnie pomocna w terapii dzieci i młodzieży. Nurt ten pozwala na poznanie przyczyn danego, nieadapcyjnego zachowania oraz stworzenie efektywnego planu terapeutycznego.

Podczas całego cyklu szkoleniowego, składającego się z czterech warsztatów, poznają państwo nie tylko teoretyczne podłoże terapii, oparte o czynniki temperamentalne i osobowościowe w okresie dojrzewania, ale przede wszystkim techniki terapeutyczne, które są skuteczne podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas szkolenia poznają Państwo również zasady pracy z rodzicami, która skupia się na relacjach między schematami dzieci i ich rodziców, co pozwala poznać mechanizmy wzmacniania określonych procesów i zachowań. Poruszony zostanie również temat grupowej terapii schematów dzieci i młodzieży.

Warsztat 1

Celem pierwszego warsztatu będzie przedstawienie modelu utrwalania nieadaptacyjnych schematów na tle specyficznych dla wieku zadań rozwojowych. Omówione zostanie również jak schematy odnoszą się do typowych strategii radzenia sobie przez dzieci. Warsztat dotyczył będzie również technik diagnostycznych oraz przedstawieniu znaczenia relacji terapeutycznej, psychoedukacji i empatycznej konfrontacji.

Podczas zajęć zostaną omówione następujące techniki:

  • Praca z rysunkami i obrazkami,
  • terapia zabawą,
  • praca z opowieściami,
  • praca z lalkami i pacynkami,
  • praca z metaforami,
  • praca ze zdjęciami i szablonami,
  • praca domowa,
  • wywiad z rodzicami i dzieckiem,
  • tworzenie szkicu relacji między trybami dziecka i rodziców.

Ważną częścią warsztatu wprowadzającego będzie praca z rodzicami. Omówione zostaną relacje trybu rodzicielskiego z trybami dzieci, badanie schematów i trybów rodzicielskich oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji podczas terapii (praca z krzesłami, szablonami, drewnianymi figurami, rysunkami itp.).

Podczas zajęć wykorzystane zostaną liczne materiały zdjęciowe i wideo pozwalające na poznanie omawianych zagadnień, a uczestnicy będą mieli szansę trenować nowo nabyte informacje w trakcie ćwiczeń.

Warsztat 2

Warsztat ten wykorzystuje treści przedstawione podczas warsztatów wprowadzających, w których udział jest warunkiem wstępnym do uczestnictwa w drugim warsztacie.

Celem tych zajęć jest poznanie technik terapii schematu u dzieci. Po krótkim nawiązaniu do wprowadzenia teoretycznego i podzieleniu się uwagami dotyczącymi technik poznanych podczas poprzednich zajęć, nacisk zostanie położony na wpływ oddziaływania terapeutycznego podczas sesji z dziećmi i młodzieżą, w tym koncepcje ograniczonego rodzicielstwa i konfrontację empatyczną.

Przykłady wideo i odgrywanie ról w grupach dwu- lub trzyosobowych zapewniają konsolidację i pogłębienie zdobytych doświadczeń. W szczególności zostaną omówine następujące metody:

  • Praca z historiami,
  • praca z marionetkami palców i dłoni,
  • praca z kartami trybów,
  • dialog z krzesłami,
  • techniki wyobrażeniowe.

Warsztat 3

Zajęcia trzecie poświęcone są treningowi rozpoznawania trybów i schematów dla rodziców. Warsztat obejmuje psychoedukację, pracę z krzesłami, kartami trybów, wewnętrzny dialog i techniki wyobrażeniowe. W szczególności omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Relacje terapeutyczne z rodzicami,
  • łączenie się schematów i trybów terapeuty i pacjenta,
  • edukacja w zakresie koncepcji schematu i trybu (dziecko / rodzice),
  • badanie zasobów rodzicielskich, potrzeb i struktur rodzinnych,
  • rzeźby rodzinne – ćwiczenia empiryczne,
  • genogram schematu,
  • techniki wyobrażeniowe (wizualizacja troskliwych trybów rodzicielskich),
  • wprowadzenie do grupowej terapii schematów.

Warsztat 4

Celem tych warsztatów jest praktyczne zastosowanie schematów terapeutycznych, na podstawie doświadczeń uczestników. Po prezentacji przypadku na forum uczestnicy będą ćwiczyć w małych grupach, opracowując schemat przypadku terapeutycznego i plan leczenia pacjenta oraz jego rodziny.

Podczas ostatnich zajęć uczestnicy będą mieli szanse podzielić się swoimi doświadczeniami terapeutycznymi oraz jak postępować zgodnie ze schematami terapeutycznymi w kontekście terapii zabawą (wiek przedszkolny i szkolny).

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące treści:

  • Terapia zabawą zorientowana na tryb,
  • praca z odłączonym obrońcą,
  • ilustracja podstawowego podejścia do konceptualizacji przypadków,
  • konceptualizacja i planowanie leczenia przypadków uczestników.

Uczestnicy będą mogli tworzyć własne przypadki i krok po kroku je opracowywać. Stworzą własne „zespoły trybów” i ćwiczyć zarówno pracę z trybami pacjenta jak i terapeuty.’

Literatura:

Loose, C. & Graaf, P. (2014). Video-Learning. Schematherapie mit Kindern. DVD. Beltz: Weinheim.

Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G. (2013). Schematherapie mit Kindern und Jugendlichen. Weinheim: Beltz.

Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G. (2015). Störungsspezifische Schematherapie mit Kindern und Jugendlichen. Weinheim: Beltz.

Tłumaczenie polskie:

Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G (2018). Terapia schematów Dzieci i Młodzieży. Wyd. GWP

Daty spotkań:

 • 29-30.05.2021 – Christof Loose
 • 2-4.07.2021 – Christof Loose
 • 22-24.10.2021 – Maria Galimzyanova
 • 19-21.11.2021 – Maria Galimzyanova

 

Cena:

 • Koszt całego szkolenia wynosi 7300 zł. w tym:
  • 3650 zł należy wpłacić do 15.03.20201
  • 3650 zł należy wpłacić do 30.01.2021
  • Uwaga! Możliwe jest uczestnictwo wyłącznie w całym cyklu szkolenioweym
  • W przypadku rezygnacji po 15.03.2021 zwracana jest połowa wpłaconej kwoty, rezygnacje na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć będą bezzwrotne.
  • Szkolenie ma limitowaną ilość miejsc: 20

 

 • Numer konta: PKO BP SA 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425.
 • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko TSDiM
 • Additional information for international payments BPKOPLPW  98 1020 1156 0000 7702 0010 7425.

Staramy się odpowiadać tak szybko jak to możliwe, dlatego jeśli nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości, może być to spowodowane błędem technicznym. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt: maleszkolenia@ctpb.pl lub szkola@ctpb.pl


Załączniki

Załączniki

Załączniki

ZałącznikiKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Administrator danych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
Dane kontaktowe Spółki.
Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
(a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
(b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
(c) telefonicznie: 608-058-549
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
(d) dostawcom usług informatycznych,
(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
(a) prawo dostępu do danych osobowych,
(b) prawo sprostowania danych osobowych,
(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca podania danych osobowych.
Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.