Modele pracy z zaburzeniami – jak rozpoznawać trudności i skutecznie pomagać

MODELE PRACY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ ZABURZEŃ LĘKOWYCH I OCD

  • ZMIANA PLANOWANEGO ROZPOCZĘCIA: czerwiec 2021
  • Szkolenie prowadzone on-line!
1

edycja