Home

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PSYCHOTERAPII
CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ

Obecni Uczestnicy naszych szkoleń odnajdą harmonogramy swoich edycji w zakładce: Podyplomowa Szkoła TPB -> szkolenia w toku

O PODYPLOMOWEJ SZKOLE PSYCHOTERAPII CTPB

Powstaliśmy w 2002 r., jako pierwsza szkoła kształcąca psychoterapeutów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Nasza Szkoła została ukształtowana przez praktyków, którzy dzielą się nie tylko swoją wiedzą teoretyczną, ale również doświadczeniem w pracy klinicznej. Wieloletnia praktyka terapeutyczna i dydaktyczna pokazała jak ważne i efektywne w leczeniu jest łączenie terapii poznawczo–behawioralnej i terapii schematów.

Z tego powodu program naszych 4-letnich szkoleń zakłada pozyskanie wiedzy i naukę umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie i łączenie technik z zakresu jednej i drugiej. Od tego czasu wykształciliśmy wielu znakomitych psychoterapeutów z Polski i zagranicy. 

Uczestnicy naszych szkoleń mogą uczyć się praktycznej psychoterapii od certyfikowanych superwizorów jak i zapraszanych specjalistów z International Society of Schema Therapy, prowadzących dla naszej Szkoły Psychoterapii także warsztaty doszkalające. 

Program naszej placówki odpowiada wymaganiom ministra zdrowia dotyczącym uzyskania specjalizacji w zakresie psychoterapii i ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ (link do pisma – strona 1, strona 2). Na bieżąco dopasowujemy naszą ofertę edukacyjną do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. 

Nasze działania zawsze odpowiadają wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek psychoterapii. Staramy się aby nasi absolwenci byli terapeutami, potrafiącymi połączyć solidne, merytoryczne przygotowanie z nawiązywaniem empatycznej relacji z pacjentem tym samym dbając o sztukę i etykę wykonywanego zawodu.

PROPOZYCJA SZKOLEŃ

PODYPLOMOWE 4-LETNIE SZKOLENIA
W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Szkolenia 4-letnie przygotowują do egzaminu na CERTYFIKAT TERAPEUTY POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO CTPB oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii i kontraktowania usług psychoterapeutycznych z NFZ.

Specjalność: OSOBY DOROSŁE

Roczne szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej

Specjalność: OSOBY DOROSŁE

Szkolenie zakończyło się, jesteśmy w trakcie przygotowywania nowej edycji. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności.

Specjalność: DZIECI I MŁODZIEŻ

Szkoła Terapii Schematów

MiejsceTemat szkolenia i wykładowcyTerminyZapisy
Warszawa
Szkoła Terapii Schematów - Osoby Dorosłe, 6 ed.


Magdalena Gulcz i Remco van der Wijngaart

Certyfikowani superwizorzy i dydaktycy International Society of Schema Therapy

28-29 listopada 2020 r. część I

5-6 grudnia 2020 r. część II

12-13 grudnia 2020r. część III
Formularz zgłoszenia
Warszawa
Szkoła Terapii Schematów - Pary, 2 ed.

Eva Frank-Noyon i Julia Hinrichs

05-07.02.2021

11-113.03.2021
Formularz zgłoszenia
Warszawa
Szkoła Terapii Schematów - Terapia Dzieci i Młodzieży


Christof Loose
Maria Galimzyanova

Pierwsze zajęcia:29-30.05.2021Formularz zgłoszenia

Dodatkowe szkolenia w zakresie Terapii Schematów

MiejsceTemat szkolenia i wykładowcyTerminyZapisy
Warszawa
Terapia Schematów - LGBTQ


Offer Maurer

Certyfikowany superwizor i dydaktyk International Society of Schema Therapy
jesiesień 2020Formularz zgłoszenia
Warszawa
Terapia Schematów - Metoda pracy z krzesłami.


Remco van der Wijngaart

Wiceprzewodniczący International Society of Schema Therapy
13 grudnia 2019Formularz zgłoszenia

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW 2019

MiejsceTemat szkoleniaTerminyZapisy
WarszawaSzkolenia dla studentów 2020/2021 Październik 2020Formularz zgłoszeniowy

Aktualności

Terminy egzaminów dla szkoleń czteroletnich

Egzamin z 6 edycją

Termin egzaminu: 7 października 2020 r.

Termin składania prac egzaminacyjnych: 30 września 2020 r.

 

            Egzamin z 18 edycją

 

                     Termin egzaminu: 23 czerwca 2021 r.

                     Termin składania prac egzaminacyjnych: 16 czerwca 2021 r.

 

Organizujemy szkolenia na zamówienie w terapii schematów

oraz poznawczo-behawioralnej

    • 4-letnie, roczne, pojedyncze warsztaty
    • Więcej informacji pod adresem e-mailowym szkola@ctpb.pl

Certyfikaty CTPB

Zasady odnawiania certyfikatów Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

oraz lista certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów

Skontaktuj się z nami!

Staramy się odpowiadać tak szybko jak to możliwe, dlatego jeśli nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości, może być to spowodowane błędem technicznym. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt: maleszkolenia@ctpb.pl lub szkola@ctpb.plOŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych:

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 20 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.

 

2) Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób: (a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 20 (00-544 Warszawa); (b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl; (c) telefonicznie: (22) 848-22-64.

 

3) Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane: (a) w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną w związku ze złożonym zamówieniem, lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO); (b) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO); (c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę: (a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków; (b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności); (c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; (d) dostawcom usług informatycznych; (e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5) Dane osobowe przetwarzane: (a) w celu zawarcia i wykonania umowy – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa); (b) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane; (c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

 

6) Przysługuje Pani / Panu: (a) prawo dostępu do danych osobowych; (b) prawo sprostowania danych osobowych; (c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); (d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO). Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2) powyżej).

7) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia i wykonania umowy.

Podyplomowa Szkoła Psychoterapii

ul. Wilcza 28/21, 00-544 Warszawa

tel. kom. sekretariat:  608-058-549

w dni robocze (z wyjątkiem czwartku)

w godzinach 13:00-15:00

kontakt mailowy w sprawie szkoleń:

maleszkolenia@ctpb.pl, szkola@ctpb.pl

kontakt mailowy księgowość:

ksiegowosc@ctpb.pl

Psychoterapia

ul. Wilcza 28/21, 00-544 Warszawa

Kontakt telefoniczny – 606 677 260

E-mail – psychoterapia@ctpb.pl
Terapeuci przyjmują w godzinach w godzinach 9:00 – 20:00 w dni robocze.

Zapraszamy serdecznie!

  Depresja

David Westbrook

Warunki zamówienia

Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline

Arnoud Arntz, Hannie von Genderen

Więcej o książce

Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline

Joan M. Farrell, Ida A. Shaw

Więcej o książce

Terapia Schematów. Przewodnik praktyka

Young Jeffrey E., Klosko Janet S., Weishaar Marjorie E.

Więcej o książce

Terapia schematów dzieci i młodzieży

Christof Loose, Gerhard Zarbock, Peter Graaf

Więcej o książce

Terapia Schematów w praktyce. Praca z trybami schematów

Arnoud Arntz, Gitta Jacob

Więcej o książce

CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ NA FACEBOOK