CENTRUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

DYDAKTYCY I SUPERWIZORZY

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej współpracuje ze specjalistami w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów

Podczas szkoleń superwizorzy oraz doświadczeni psychoterapeuci-dydaktycy Szkoły Psychoterapii będą towarzyszyć Państwu w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Zespołem!

Superwizorzy

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej

Magdalena Gulcz

Magdalena Gulcz

Superwizor

Wykształcenie:

 • Psycholog, psychoterapeuta,
 • certyfikowany superwizor i dydaktyk terapii schematów  International Society of Schema  Therapy (certyfikacja ISST 2013 r.),
 • dyrektorka  akredytowanego programu w terapii schematów ISST realizowanego w ramach Szkoły Terapii Schematów.

Doświadczenie:

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, dydaktycznej, superwizyjnej w nurcie poznawczo-behawioralnym, a od 2013 r. również w terapii schematów.
 • Zrzeszona w International Society of Schema Therapy, aktywnie poszerza swój warsztat pracy regularnie uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez  ISST  (Berlin, Nowy York, Istambułu, Austria, Holandią, Wielka Brytania) a także  „webinariach” i warsztatach organizowanych w Polsce i zagranicą.
 • Od 2016 r. realizuje w programie  szkoleniowym atestowany przez International Society of Schema Therapy  w zakresie zastosowania podejścia terapii schematów w pracy z parami.
 • Jej praca  kliniczna jest poddawana  regularniej superwizji przez dr Eckharda Roedigera.
dr Ewa Wojtyna, prof. UŚ

dr Ewa Wojtyna, prof. UŚ

Superwizor

Wykształcenie:

 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psychoonkolog
 • Superwizor terapii poznawczo-behawioralnej
 • Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii simontonowskiej (terapii poznawczej kierowanej do chorych somatycznie, szczególnie chorych onkologicznie)

Doświadczenie:

 • Pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
 • Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób chorych somatycznie, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory, stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe o złym rokowaniu
 • Współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek
 • Prowadzi warsztaty dla osób uzależnionych od nikotyny
 • Współpracuje z Katedrą Psychologii Zdrowia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Katedrą Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Prowadzi badania naukowe w obszarze psychoonkologii, psychodiabetologii, wypalenia zawodowego i relacji lekarz-pacjent; interesuje się zależnościami psychosomatycznymi i somatopsychicznymi
Grażyna Bończewska

Grażyna Bończewska

Superwizor

Wykształcenie:

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr.180)
 • Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (Certyfikat PTTPB nr. 49)
 • Terapeuta Motywujący (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej)

Doświadczenie:

 • Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta, na oddziałach psychiatrycznych szpitala w Lipnie oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Lipnie i Aleksandrowie Kujawskim
 • Jako superwizor-dydaktyk prowadzi superwizję indywidualną i grupową psychoterapeutów, lekarzy oraz terapeutów uzależnień
 • W pracy terapeutycznej szczególną uwagę zwraca na wzmacnianie wewnętrznej motywacji pacjentów stosując dialog motywujący
 • Zajmuje się terapią trudnych relacji rodzinnych, zaburzeń depresyjnych, lękowych, odżywiania się i osobowości. Motywuję pacjentów do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu.
Natalia Walerowska

Natalia Walerowska

Superwizor

Wykształcenie:

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr.425)
 • Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (Certyfikat PTTPB nr. 58)

Doświadczenie:

 • Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta w oddziałach psychiatrycznych oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju,
 • Prowadząca licznych zajęć z zakresu fobii społecznej, lęku o zdrowie i zaburzeń afektywnych
 • Zajmuje się terapią zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), terapią zaburzeń lękowych,  zaburzeń snu i nastroju.
dr hab. n. med. Paweł Holas

dr hab. n. med. Paweł Holas

Superwizor

Wykształcenie:

 •  dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego; Katedra Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii (Kierownik), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • psychiatra, seksuolog
 • certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr. 4 i 5)
 • certyfikowany terapeuta terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR) oraz uważnego samo-współczucia (MSC)

Doświadczenie:

 • Pasjonuje się nauką szczególnie w obszarze uważności i psychologii klinicznej. W ramach tego zajmuje się popularyzacją wiedzy oraz badaniami naukowymi (autor ponad 100 publikacji i wystąpień konferencyjnych)
 • Główne zainteresowania naukowe dotyczą z jednej strony mechanizmów i procesów leżących u podłoża zaburzeń emocjonalnych i uzależnień behawioralnych, a z drugiej strony czynników i procesów przyczyniających się do optymalnego funkcjonowania człowieka i skuteczności interwencji terapeutycznych. Kluczowy obszar to badania podstawowe i aplikacyjne dotyczące uważności (mindfulness) i współczucia, w tym badania dotyczące oceny skuteczności terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w wersji tradycyjnej oraz zmodyfikowanej online u osób z depresją, lękiem społecznym oraz zaburzeniem adaptacyjnym spowodowanym pandemią Covid-19.
 • Prezes Fundacji Rozwoju Mindfulness w którym prowadzone jest nauczycielskie szkolenie do certyfikatu MBCT we współpracy z Oxford Mindfulness Center
 • Założyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii oraz współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness
 • Aktywnie działa jako wykładowca akademicki, prowadząc liczne zajęcia z zakresu psychologii i psychopatologii głównie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi studia podyplomowe „Uważność i Współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia”
 • W zakresie psychoterapii prowadzi terapię indywidualną w oparciu o rozszerzony model poznawczo-behawioralny o tzw. trzecią falę, w ramach której z koncentruje się z jednej strony na Terapii Schematu, a z drugiej strony na Interwencjach opartych na uważności i metodach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).
 • W wolnym czasie pasjonat sportu i gór
Kamila Kucharska

Kamila Kucharska

Superwizor

Wykształcenie:

 • Psycholog,
 • Certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr. 324)
 • Certyfikowana terapeutka Europejskiego Towarzystwa EMDR i Uniwersytetu w Birmingham
 • Uczestniczka szkolenia do uzyskania certyfikatu superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 • Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Doświadczenie:

 • Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lękowych z napadami paniki, lękiem społecznym oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami nastroju, lękami, napadami paniki i z objawami stresu pourazowego,
 • Prowadzi terapię par
 • Wykorzystuje elementy terapii schematu, stosując techniki wyobrażeniowe, pracując  z osobami, które doświadczyły w swoim życiu traumy
 • Ma doświadczenie w prowadzeniu grupowych zajęć terapeutycznych.
 • Współpracuje ze Szkołą od ponad 5 lat
Anna Igalson

Anna Igalson

Superwizor

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychoterapii),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Therapy Center i Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej)
 • certyfikowany terapeuta terapii schematów (certyfikacja International Society of Schema Therapy).

Doświadczenie:

 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
 • posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe,
 • prowadzi długo- i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży,
 • pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lękami, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym
Bożena Ozimek

Bożena Ozimek

Superwizor

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychologia kliniczna dziecka),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej, certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Therapy Center i Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej)
 • kurs języka migowego III stopnia przy Instytucie Głuchoniemych.

Doświadczenie:

 • posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii indywidualnej,
 • od siedemnastu lat kieruje Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci w Warszawie, który oferuje kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 7 lat,
 • przez siedem lat była również kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem w Warszawie,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od prawie 10 lat.
 • ukończyła II edycję kursu dla superwizorów organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej,
 • prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dzieci oraz dorosłych,
 • uczestniczyła w szkoleniach w zakresie diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń rozwoju małego dziecka, trudności w uczeniu się, terapii EMDR oraz innych zajmujących się kryzysem w związku, czy też zaburzeniami lękowym,
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
Dorota Dyksowska

Dorota Dyksowska

Superwizor (

(Obecnie na urlopie – superwizje wstrzymane)

Wykształcenie:

 • psycholog
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej)

Doświadczenie:

 • superwizor na poziomie zaawansowanym w terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej),
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
 • posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu problemów lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości,
 • specjalizuje się w leczeniu fobii, zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy
 • zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 • przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu i Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od ponad 10 lat.
Agnieszka Madej

Agnieszka Madej

Superwizor

Wykształcenie:

 • Psycholog,
 • Certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr. 324)
 • Certyfikowana terapeutka Europejskiego Towarzystwa EMDR i Uniwersytetu w Birmingham
 • Uczestniczka szkolenia do uzyskania certyfikatu superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 • Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Doświadczenie:

 • Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lękowych z napadami paniki, lękiem społecznym oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami nastroju, lękami, napadami paniki i z objawami stresu pourazowego,
 • Prowadzi terapię par
 • Wykorzystuje elementy terapii schematu, stosując techniki wyobrażeniowe, pracując  z osobami, które doświadczyły w swoim życiu traumy
 • Ma doświadczenie w prowadzeniu grupowych zajęć terapeutycznych.
 • Współpracuje ze Szkołą od ponad 5 lat
Kaja Romanowicz

Kaja Romanowicz

Superwizor

Wykształcenie:

 • psycholog kliniczny,
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Therapy Center i Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) oraz terapii schematów.

Doświadczenie:

 • starszy Asystent w III Klinice Psychiatrii IPIN w oddziale dziennym od 2010 r.,
 • ma doświadczenie w pracy warsztatowej indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 • od 2003 r przygotowuje i realizuje liczne projekty szkoleniowe dla osób zagrożonych wykluczeniem (bezrobotnych, chorych psychicznie osób w wieku przedemerytalnym) i profesjonalistów z nimi pracującymi,
 • współpracuje z Centrum od blisko 10 lat.
Konrad Ambroziak

Konrad Ambroziak

Superwizor

Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • psychoterapeuta terapii motywującej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej),
 • ukończył roczne szkolenie z pracy z dziećmi wykorzystanymi seksualnie,
 • trener dialogu motywującego.

Doświadczenie:

 • jest superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej,
 • prowadzi superwizje dla uczestników szkoleń w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
 • pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej i w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” prowadzonym przez Fundacje Dzieci Niczyje,
 • prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi,  przejawiającą zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości,
 • jest współautorem książki „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, licznych artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz artykułów dotyczących zagadnień etycznych,
 • współpracuje ze Szkołą Psychoterapii CTPB od blisko 10 lat

Dydaktycy

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralne

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Jest psychologiem i pedagogiem
 • Otrzymała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (nr 279).
 • Ukończyła szkolenie Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej

Doświadczenie:

 • W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
 • Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Przez wiele lat zajmowała się terapią dzieci i rodzin. Od 2007 roku intensywnie rozwija się w terapii osób dorosłych.
 • Pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem.
 • Pracuje z ludźmi, którzy nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.
 • Współpracuje ze Szkołą od ponad 5 lat
Alicja Ciszewska

Alicja Ciszewska

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Ukończyła psychologię, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (PTTPB nr 449).

Doświadczenie:

 • Pracuje w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie na co dzień zajmuje się wsparciem nastolatków i ich rodzin
 • Specjalizuje się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz osobami dokonującymi samouszkodze
Aleksandra Szkurłat

Aleksandra Szkurłat

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Psycholożka kliniczna, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w terapii Gestalt, systemowej terapii rodzin oraz wieloletnie szkolenie psychoanalityczne
 • Superwizorka treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Psychoterapeutka szkoleniowa, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Doświadczenie:

 • Pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym – Poradni Specjalistycznej. Poza terapią indywidualną młodzieży prowadziła obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych, obozy rozwojowe i terapeutyczne dla młodzieży, grupy terapeutyczne.
 • Współtworzyła Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny. Prowadziła tam zespół zajmujący się profilaktyką uzależnień oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię grupową i rodzinną.
 • Pracowała z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Poradni Uzależnień od narkotyków dla osób dorosłych.
 • Pracowała jako trener-konsultant, autor projektów i programów szkoleniowych, superwizor firm szkoleniowo-doradczych m.in. Specialist&Friends, House of Skills, Kontekst HR, KLK.
 • Obecnie, od wielu lat prowadzi praktykę prywatną, superwizuje zespoły terapeutyczne i pomocowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, starszej młodzieży, treningi interpersonalne i intrapsychiczne, seminaria i superwizje indywidualne, grupowe.
Jakub Jabłoński

Jakub Jabłoński

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej
 • Certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej
 • Certyfikowany terapeuta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uprawniający do prowadzenia terapii uzależnień.
 • Jest licencjonowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Doświadczenie:

 • Ma duże doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych i terapeutycznych, oraz pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej
 • Pracuje z osobami, które mają między innymi:  objawy nerwicowe, problemy małżeńskie, wychowały się w rodzinie, w której jedno z rodziców piło nadmiernie
 • Jest terapeutą integratywnym, duży wpływ na jego pracę terapeutyczną miał Carl Rogers
 • Przetłumaczył książkę „Sztuka porozumiewania się czyli jak zrozumieć siebie aby zrozumieć współmałżonka” (Norman Wright)
 • Jest autorem książek:  „Rozwód jak go przeżyć”, oraz ,,Kiedy mężczyzna staje się mężem – Listy ojca do syna o małżeństwie”
Andrzej Śliwerski

Andrzej Śliwerski

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Ukończył studia psychologiczne w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tytuł doktora w zakresie psychologii uzyskał w 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doświadczenie:

 • Naukowo zajmuje się badaniem wpływu negatywnych stylów poznawczych na nasilenie objawów depresyjnych i lękowych
 • Terapeutycznie od 2008 roku związany z Pracownią Psychologiczną w Łodzi, gdzie prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń lękowych i afektywnych
 • Z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralej związany jest od 2013 roku
 • Prowadzi zajęcia z terapii PTSD, zaburzeń somatycznych i psychosomatycznych oraz Interwencji kryzysowej
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Wykladowca

Wykształcenie:

 • Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk)
 • Psycholog (dyplom magistra psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS obroniony z wyróżnieniem)
 • Psychoterapeutka terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat CTPB oraz Oxford Cognitive Therapy Centre)
 • Absolwentka podyplomowej Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży na Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Posiada dyplom ukończenia Podyplomowego Kursu Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim
 • Ukończyła szkolenia certyfikacyjne z terapii schematów prowadzone przez Tarę Cutland, Magdalenę Gulcz i Remco Van der Wijngaart oraz uczestniczyła jako tłumacz w warsztatach prowadzonych przez Eckharda Roedigera i Offera Maurera i obecnie jest w procesie przygotowań do certyfikacji w terapii schematów

Doświadczenie:

 • Jest wykładowczynią w ramach 4-letnich oraz rocznych szkoleń w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Prowadzi badania naukowe dotyczące poznania społecznego (social cognition), współpracując z University College London, Queens University Belfast i innymi ośrodkami na świecie
 • Jest autorką publikacji naukowych i prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim
Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Psycholog, psychoterapeutka
 • Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapuetyczne w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym
 • Posiada certyfikat terapeuty schematów nadany przez The International Society of Schema Therapy
 • Ukończyła również m.in szkolenie EMDR pierwszego i drugiego stopnia, całościowe szkolenie z Emotion Focused Therapy (EFT) oraz Compassion Focused Therapy (CFT) i liczne szkolenia z pracy z ciałem – Focusingu

Doświadczenie:

 • Prowadzi terapię osób dorosłych i dla par
 • Specjalizuje się w obszarze pracy z traumą złożoną oraz z zaburzeniami osobowości
 • Współtwórczyni Ośrodka Psychoterapii i Coachingu Inner Garden w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA
Agnieszka Lukas

Agnieszka Lukas

Wykładowca

Wykształcenie:

 • Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 • Absolwentka czteroletniego szkolenia w CTPB

Doświadczenie:

 • Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o zdrowie, PTSD, OCD, fobia społeczna) oraz zaburzeń nastroju
 • W swojej pracy stosuje także techniki z terapii schematu pracując z pacjentami z zaburzeniami osobowości
 • Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera oraz prowadzi prywatną praktykę
 • Doświadczenie zdobywała na stażach na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej NZOZ „Multimed” oraz na Oddziale Zaburzeń Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Czechosłowackiej w Łodzi
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Poza terapią indywidualną prowadzi terapię par w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • Chętnie pracuje także z pacjentami w języku angielskim i hiszpańskim
Jan Chodkiewicz

Jan Chodkiewicz

Wykładowca

Wykształcenie:

 • doktor habilitowany psychologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Doświadczenie:

 • Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej
 • Autor oraz współautor książek, a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

Chcesz być częścią zespołu?

Aplikuj już teraz!

Wykładowców, absolwentów naszej szkoły (i nie tylko naszej:) zainteresowanych współpracą do kontaktu. Aplikować można poprzez zakładkę Kariera.

Copyright Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.