Roczne szkolenie w TPB DziM Warszawa 2 ed.

ROCZNA SZKOŁA PSYCHOTERAPII CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ

Szkolenie roczne w terapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie

Specjalność: dzieci i młodzież, 2 ed.

2019-2020

Rozpoczynamy w sierpniu 2019 r.

Nowość! Program rocznego szkolenia rozszerzyliśmy o tematy:
WPROWADZENIE DO TERAPII SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
oraz: DIALOG MOTYWUJĄCY W TERAPII
LP. Data Temat Prowadzący
1. 31 sierpnia - 1 września 2019 Wywiad i formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB
2. 28-29 września 2019 Praca z treściami poznawczymi CTPB
3. 26-27 października 2019 Prawo i zagadnienia etyczne w psychoterapii CTPB
4. 16-17 listopada 2019 Dialog motywujący CTPB
5. 21-22 grudnia 2019Trening umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB
6. 11-12 stycznia 2020Terapia poznawczo-behawioralna depresji CTPB
7. 8-9 lutego 2020Terapia poznawczo-behawioralna Zespołu Aspergera CTPB
8. 7-8 marca 2019Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń lękowych CTPB
9. 18-19 kwiecień 2020Terapia poznawczo-behawioralna ADHD CTPB
10. 23-24 maj 2020Terapia poznawczo-behawioralna dla zespołu stresu pourazowego CTPB
11. 20-21 czerwiec 2020Terapia Schematów dzieci i młodzieży (końcowy egzamin testowy) CTPB

Wprowadzenie w życie autorskiego projektu CTPB, dotyczącego utworzenia szkoleń rocznych w terapii poznawczo-behawioralnej, święci swój mały jubileusz 10-lecia. Idea, wypracowana na bazie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu Szkoły Psychoterapii, zaowocowała próbą dostosowania oferty do bardziej zindywidualizowanych potrzeb odbiorców.

Organizacja szkoleń rocznych została pomyślana tak, aby ułatwić dostęp do kształcenia w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dla osób z całej Polski, zdecentralizować sposób upowszechniania wiedzy w jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków psychoterapii na świecie. Taka forma szkolenia i zdobywania umiejętności skierowana jest do osób:

 • zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i zdobyciem podstawowej wiedzy w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także poszerzaniem zdobytego warsztatu terapeutycznego w innym nurcie niż terapii poznawczo-behawioralnej,
 • pragnących zdobyć podstawy wiedzy w terapii poznawczo-behawioralnej, które pozwolą zadecydować, czy jest to odpowiednia dla nich metoda pracy terapeutycznej i o ewentualnym zdobyciu pełnych kwalifikacji w przyszłości,
 • zdecydowanych na ukończenie szkolenia rocznego i kontynuację (na warunkach umieszczonych poniżej) na szkoleniu prowadzącym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB, który umożliwia ubieganie się o kontraktowanie usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. (link)

Ukończenie bloku rocznego niesie ze sobą następujące korzyści:

 • uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia rocznego wydanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej,
 • uzyskanie praktycznej, konkretnej wiedzy, poznanie technik terapeutycznych oraz nabycie umiejętności potrzebnych do profesjonalnego prowadzenia terapii.

Program cyklu pomyślany jest w taki sposób by dać Państwu dodatkowe narzędzia do pracy. Wszystkie zajęcia wykładowo-warsztatowe prowadzone są metodami aktywnymi poprzez analizowanie studiów przypadków, dyskusje moderowane, symulacje i analizę nagrań sesji terapeutycznych. W trakcie każdych zajęć odbywają się praktyczne ćwiczenia metod pracy. PRZY ODPOWIEDNIEJ LICZBIE CHĘTNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI SZKOLENIA*. Kontynuacja szkolenia możliwa jest po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 • posiadanie dyplomu lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa,pedagogiki, resocjalizacji w momencie rozpoczęcia szkolenia rocznego,
 • pozytywnym zaliczeniu szkolenia rocznego,
 • pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

*W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych kontynuacja szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB odbywać się będzie w Warszawie  i obejmować uczestnictwo w superwizjach, zajęciach wykładowo-warsztatowych, treningach: interpersonalnym i intrapsychicznym oraz wywiązanie się uczestnika z wymogów dotyczących godzin stażu klinicznego oraz pracy psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Tryb kontynuacji szkolenia uzależniony jest od liczby zgłoszeń. W razie zgłoszenia się minimum 30 osób istnieje możliwość stworzenia odrębnej edycji w systemie 1+3 (trzy lata szkolenia po ukończeniu bloku rocznego). W przypadku mniejszej liczby chętnych, zainteresowane osoby mogą dołączać do edycji szkoleń czteroletnich, w miarę dostępności wolnych miejsc. ZAPRASZAMY!

BONIFIKATA

 • Osobom, które dokonają zgłoszenia do 31 lipca 2019 roku
  proponujemy w ramach promocji bezpłatnie ostatnie jedenaste zajęcia wykładowo-warsztatowe

Koszty szkolenia

 • Płatność za zajęcia wykładowo-warsztatowe (bez bonifikaty) 500 zł – wymagana jest każdorazowo na minimum 7 dni przed datą kolejnego spotkania.
 • Jedynie za  pierwsze zajęcia, przedostatnie i ostatnie należy opłatę uiścić po podpisaniu umowy w terminie ustalonym przez Organizatora.
 • Opłata za zmianę edycji wynosi 200 zł.
 • Numer konta PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378.

Podstawowe kwestie organizacyjne:

 • Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo Dyplom Ukończenia Szkolenia Rocznego Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej, które wydawane są na podstawie odpowiedniej frekwencji oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu ABC w TPB.
 • Warsztaty odbywają się w godzinach 9:00-16:30 z przerwą obiadową.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane będą w formie elektronicznej.

Bożena Ozimek

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychologia kliniczna dziecka),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej, certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • kurs języka migowego III stopnia przy Instytucie Głuchoniemych.

O wykładowcy:

 • posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii indywidualnej,
 • od siedemnastu lat kieruje Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci w Warszawie, który oferuje kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 7 lat,
 • przez siedem lat była również kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem w Warszawie,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od prawie 10 lat.

O superwizorze:

 • ukończyła II edycję kursu dla superwizorów organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej,
 • prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dzieci oraz dorosłych,
 • uczestniczyła w szkoleniach w zakresie diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń rozwoju małego dziecka, trudności w uczeniu się, terapii EMDR oraz innych zajmujących się kryzysem w związku, czy też zaburzeniami lękowym,
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Anna Igalson

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom magistra Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychoterapii),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • certyfikowany terapeuta terapii schematów (certyfikacja International Society of Schema Therapy).

O Terapeucie

 • posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe,
 • prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży,
 • pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lękami, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym.

O superwizorze

 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT ( European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Agnieszka Madej

Wykształcenie:

 • Psycholog (dyplom Wydziały Psychologii Uniwersytety Łódzkiego – specjalizacja z psychologii klinicznej),
 • roczny staż w szpitalu psychiatrycznym Four Winds Hospital w Connecticut w stanie Nowy York,
 • psychoterapeuta terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej)
 • w procesie certyfikacji na certyfikat superwizora terapii poznawczo – behawioralnej Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • tłumacz szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii  Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

O wykładowcy:

 • prowadzi warsztaty w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej,
 • pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w prywatnym gabinecie,
 • autorka artykułu w kwartalniku Psychiatria na temat metod i techniki terapii schematów a technik poznawczo- behawioralnych,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od prawie 10 lat.

 O superwizorze:

 • prowadzi superwizje dla uczestników szkoleń w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej,
 • prowadzi terapię oraz interwencje terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • pracuje z rodzicami między innymi w zakresie kształtowania umiejętności rodzicielskich,
 • wspiera nauczycieli w radzeniu sobie z trudnościami dzieci i młodzieży przejawianymi na terenie szkoły,
 • prowadzi warsztaty kształtujące umiejętności nauczycieli,
 • wprowadza techniki pracy Terapii Schematów dla dzieci i młodzieży.

Kinga Kałuska – Złotorowicz

Wykształcenie:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

 

O wykładowcy:

 • należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • od 2002 r. pracuje w zawodzie. Przez wiele lat zajmowała się terapią dzieci i rodzin. Od 2007 roku intensywnie rozwija się w terapii osób dorosłych,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii CMKP, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Zespole Terapii Rodzin w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej OPTA, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB , współpracuje ze Szkołą od ponad 5 lat.

 

O terapeucie:

 • pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem. Pracuje z ludźmi, którzy nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi,
 • poddaje pracę kliniczną superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Alicja Ciszewska

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom Uniwersytetu Łódzkiego – specjalność psychologia kliniczna i zdrowia),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

  O wykładowcy:

 • zatrudniona w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie na co dzień zajmuje się wsparciem nastolatków i ich rodzin,
 • regularnie uczestniczy w konferencjach psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz kursach i szkoleniach nakierowanych na kształcenie w skutecznych interwencjach w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi.

  O terapeucie:

 • specjalizuje się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania oraz osobami dokonującymi samouszkodzeń,
 • poddaje swoją pracę kliniczną superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Zapisy   

 1. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza (poniżej)
 2.  W formularzu prosimy o załączenie:
  1. potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 123 zł

Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378 Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, WR1DZIM

Załącznik CV

Załącznik skan dyplomu

Załącznik potwierdzenie płatności

Załącznik inny dokument

Inny plikKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Administrator danych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
Dane kontaktowe Spółki.
Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
(a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
(b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
(c) telefonicznie: 608-058-549
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
(d) dostawcom usług informatycznych,
(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
(a) prawo dostępu do danych osobowych,
(b) prawo sprostowania danych osobowych,
(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca podania danych osobowych.
Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.