Spotkania superwizyjne na wszystkich poziomach rozwoju umiejętności.

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA i Terapia Schematów – SUPERWIZJE