Przedłużona eksopzycja w terapii traumy

  • 16 grudnia 2023 r.
  • 9:00 - 12:00
  • mgr Edyta Witkowska
100

Cena