Superwizja

CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ

SUPERWIZJE

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej współpracuje z superwizorami, którzy oferują spotkania superwizyjne

w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów

na wszystkich poziomach rozwoju umiejętności.

W celu umówienia superwizji prosimy o bezpośredni kontakt z superwizorem.

Superwizje w terapii schematów

Magdalena Gulcz

Wykształcenie:

 • Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ukończyła podyplomowe  szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej w Middlesex Hospital, University College London
 • Certyfikowany dydaktyk i superwizor International Society of Schema Therapy (certyfikacja ISST 2013).
 • Dyrektor programu terapii schematów atestowanego przez ISST, realizowanego w ramach Szkoły Terapii Schematów. otwierającego ścieżkę certyfikacji do certyfikatu psychoterapeuty terapii schematów w ISST.

O superwizorze:

 • Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i superwizyjne zarówno w terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.
 • Superwizja prowadzona jest w oparciu o diagnostykę i konceptualizację przedstawianego problemu, nagranie sesji z pacjentem, z uwzględnieniem analizy uruchamianych schematów terapeutów w kontakcie z pacjentem. Superwizja ma charakter praktyczny, terapeuci ćwiczą w bezpiecznych warunkach techniki terapeutyczne.
 • Superwizje prowadzone są zarówno dla grup lub też mają charakter spotkań indywidualnych.
 • Superwizja i prowadzone zajęcia warsztatowo- wykładowe poddawane są ewaluacji zgodnie z wytycznymi ISST.

Superwizje w terapii poznawczo-behawioralnej

Kaja Romanowicz

Wykształcenie:

 • psycholog kliniczny,
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Therapy Center i Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) oraz terapii schematów.

 

O superwizorze:

 • starszy Asystent w III Klinice Psychiatrii IPIN w oddziale dziennym od 2010 r.,
 • ma doświadczenie w pracy warsztatowej indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 • od 2003 r przygotowuje i realizuje liczne projekty szkoleniowe dla osób zagrożonych wykluczeniem (bezrobotnych, chorych psychicznie osób w wieku przedemerytalnym) i profesjonalistów z nimi pracującymi,
 • współpracuje z Centrum od prawie 10 lat.

Konrad Ambroziak

Wykształcenie:
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • psychoterapeuta terapii motywującej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej),
 • ukończył roczne szkolenie z pracy z dziećmi wykorzystanymi seksualnie,
 • trener dialogu motywującego.

 

O superwizorze:

 • jest superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej,
 • prowadzi superwizje dla uczestników szkoleń w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
 • pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej i w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” prowadzonym przez Fundacje Dzieci Niczyje,
 • prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi,  przejawiającą zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości,
 • jest współautorem książki „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, licznych artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz artykułów dotyczących zagadnień etycznych,
 • współpracuje ze Szkołą Psychoterapii CTPB od blisko 10 lat

Dorota Dyksowska

(Obecnie na urlopie – superwizje wstrzymane)

 Wykształcenie:
 • psycholog (dyplom magistra psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej).

 

O superwizorze:

 • superwizor na poziomie zaawansowanym w terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej),
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
 • posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu problemów lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości,
 • specjalizuje się w leczeniu fobii, zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy
 • zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 • przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu i Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od ponad 10 lat.

Marek Żebrowski

(Obecnie na urlopie – superwizje wstrzymane)

Wykształcenie:

 • Psycholog (dyplom magistra Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW)),
 • Terapeuta terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej),
 • Superwizor – dydaktyk w terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej),
 • Członek Societa Italiana di Terapia Cognitiva e Compartamentale (certyfikat nr 1348)
 • Muzykoterapeuta

 

O Superwizorze:

 • Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie kliniczne,
 • Specjalizuje się w pracy nad zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi i specyficznymi zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi dotyczącymi obszaru seksualności jak i szeroko rozumianych relacji interpersonalnych,
 • Pomimo, że nie jest terapeutą uzależnień, spora grupa jego prywatnych pacjentów to dorosłe dzieci alkoholików, z którymi efektywnie pracuje poznawczo – behawioralnie, korzystając z wiedzy i doświadczenia innych szkół, w tym obszarze.
 • Prezes Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Pracuje zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki i podlega regularnej superwizji

 

Anna Igalson

(Obecnie na urlopie – superwizje wstrzymane)

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychoterapii),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • certyfikowany terapeuta terapii schematów (certyfikacja International Society of Schema Therapy).

 

  O superwizorze:

 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
 • posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe,
 • prowadzi długo- i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży,
 • pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lękami, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym.
 • Superwizja w terapii schematów – 250 zł/60 min,
 • Odsłuchanie materiału przed superwizja – 100 zł
 • Ocena opisu przypadku – 150
 • ocena nagrania sesji – 350 zł
 • Przekazanie informacji zwrotnej i dyskusja 60 min – 250 zł
 • Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej – koszt ustalany bezpośrednio z Superwizorem

   

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z superwizorami na podane adresy e-mail:

 • Magdalena Gulcz – maleszkolenia@ctpb.pl
 • Konrad Ambroziak –  konrad.ambroziak@wp.pl
 • Katarzyna Romanowicz – romanowicz.kaja@gmail.com