SZKOLENIE DLA STUDENTÓW

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej zaprasza na szkolenie dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa oraz medycyny.

1

edycja