Zajęcia specjalizacyjne dla terapeutów pracujących z rodzinami oraz dziećmi i młodzieżą

Terapia schematów – coaching dla Rodziców

  • 12-13 listopada 2021, w godzinach: 9:00 -16:30
  • Zajęcia są tłumaczone na język polski
  • Szkolenie on-line